PIT 37 – wyzwanie dla większości Polaków

Do 30 kwietnia wszyscy podatnicy muszą złożyć roczne zeznania podatkowe za rok 2017. Większość z nas zrobi to na formularzu PIT 37. Druk ten przeznaczony jest dla osób, które uzyskiwały dochody od jednego lub więcej pracodawców, a ci odprowadzali za nie zaliczki na podatek dochodowy. Dotyczy to ponad 80 procent podatników w naszym kraju.

Jest szansa, że nie trzeba będzie dopłacać

Mają oni w gruncie rzeczy ułatwione zadanie, albowiem rozliczają przychody stosunkowo łatwe do obliczenia: z pracy najemnej, rent i emerytur, umów zlecenia i umów o dzieło. Formularz ten wypełniają także osoby, które zarabiały na działalności wykonywanej osobiście oraz twórcy, którzy uzyskiwali przychody ze sprzedaży praw autorskich.

Jeżeli więc ktoś w ubiegłym roku uzyskiwał przychody, a jego pracodawca odprowadzał od nich zaliczki na podatek dochodowy, nie powinien mieć nic do dopłacenia – chyba, że zarobkował także w inny sposób, a zaliczki nie zostały wpłacone na konto urzędu skarbowego.

Grunt to załączniki

Rozliczenie PIT 37 wymaga uzupełnienia formularza o stosowne załączniki. Może to być PIT-11, w którym wyszczególnione są dochody z pracy, umów zlecenia i umów o dzieło, działalności wykonywanej osobiście oraz ze sprzedaży praw autorskich. Emeryci, renciści i osoby pobierające zasiłki dołączają PIT-40A/11A. Stypendyści sięgną po PIT-8C, a działacze społeczni po załącznik PIT-R.

Można także dołączać formularze przeznaczone do obliczania ulg podatkowych. PIT-D dotyczy ulg mieszkaniowych, a PIT-O darowizn, ulg na dzieci i ulgi internetowej, która – o dziwo – wciąż obowiązuje.

PITy 2017 można przygotowywać metodą tradycyjną, wypełniając papierowy formularz, ale o wiele łatwiej i wygodniej jest zrobić to na komputerze przy pomocy programu dostępnego bezpłatnie w internecie. Pozwala to nie tylko uniknąć kolejki na poczcie lub w urzędzie skarbowym, ale przede wszystkim ułatwia wypełnienie rubryk i gwarantuje bezbłędność obliczeń.

Przez internet jest najłatwiej i najwygodniej

Kto wypełni formularz PIT 37 online, może go wysłać przez internet, uzyskując Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Jest to oficjalny dowód złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego. Kopię zeznania można sobie wydrukować albo przechowywać w komputerze. Musi to trwać przez pięć lat od daty złożenia zeznania, bo przez cały ten czas trzeba się liczyć z ewentualnością kontroli z urzędu skarbowego.

Przed wysłaniem formularza przez internet trzeba będzie sięgnąć do zeznania za poprzedni rok. Podana w nim kwota przychodu zastępuje podpis elektroniczny w zeznaniu za rok 2017. Chodzi o to, by pod podatnika nikt się nie podszył.